PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt
In het kader van de website ‘Spiritualiteit in Balans’ kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt, doordat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier, de behoeftepeilingen en/of het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief verstrekt.  De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • De gegevens die je invult voor de behoeftepeilingen via Google Forms
 • Je nieuwsvoorkeuren met betrekking tot de nieuwsbrief

Waarom zijn deze gegevens nodig?
Wij verwerken je persoonsgegevens om een of meer van de volgende redenen:

 • om desgewenst telefonisch contact met je op te kunnen nemen bij een contactverzoek
 • om je desgewenst per e-mail te kunnen benaderen bij een contactverzoek
 • om je behoefte te peilen naar ons aanbod
 • om je desgewenst te benaderen met ons aanbod
 • om je de juiste nieuwsbrieven te sturen

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

 • Gegevens die je op het contactformulier hebt ingevuld worden uiterlijk drie jaar bewaard in Gmail.
 • Gegevens die je in de behoeftenpeilingen via Google Forms hebt ingevuld worden uiterlijk drie jaar bewaard.
 • Voor de nieuwsbrief worden je gegevens bewaard tot het moment dat je je uitschrijft, volgens de voorwaarden van de Mailchimp nieuwsbrief-software.

Delen met anderen
We verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek reageren.