HET DOEL

Veel mensen voelen zich verbonden met een vorm van religie of spiritualiteit. Volgens een internationaal onderzoek is dat zo’n 84% van de wereldbevolking. Ieder persoon ervaart religie of spiritualiteit op een persoonlijke manier.

Voor veel mensen is religie of spiritualiteit een bron van inspiratie in het dagelijks leven. Mensen kunnen daarbij ervaringen hebben die zij als zeer indrukwekkend ervaren. Ze ervaren bijvoorbeeld dat ze ‘herboren worden’ of volledig ‘in het nu’ zijn. Of ze voelen intense dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, het Universum of God. Ze kunnen ook een diep gevoel van vergeving of verzoening met gebeurtenissen uit het verleden ervaren.

Aan de andere kant kunnen mensen in relatie tot hun religieuze of spirituele beleving ook pijnlijke ervaringen hebben van sterke angst, grote eenzaamheid, totale zinloosheid en waardeloosheid. Naast emotionele en lichamelijke onbalans kan dit zelfs leiden tot psychische ontwrichting.

De persoonlijke interpretatie van spirituele of religieuze ervaringen en ideeën speelt hierbij vaak een rol. Uitwisseling daarover kan mensen ondersteunen bij het ontwikkelen van een evenwichtige beleving van religie en spiritualiteit.

Op deze website bieden we bijeenkomsten en informatie voor zowel mensen in de doelgroep als GZ-professionals.