HET DOEL

Veel mensen voelen zich verbonden met een vorm van religie of spiritualiteit. Volgens een internationaal onderzoek is dat zo’n 84% van de wereldbevolking. Ieder persoon ervaart religie of spiritualiteit op een persoonlijke manier.

Voor veel mensen is religie of spiritualiteit een bron van inspiratie in het dagelijks leven. Mensen kunnen daarbij ervaringen hebben die zij als zeer indrukwekkend ervaren. Ze ervaren bijvoorbeeld dat ze ‘herboren worden’ of volledig ‘in het nu’ zijn. Of ze voelen intense dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, het Universum of God. Ze kunnen ook een diep gevoel van vergeving of verzoening met gebeurtenissen uit het verleden ervaren.

Aan de andere kant kunnen mensen in samenhang met hun religieuze of spirituele beleving ook pijnlijke ervaringen hebben van sterke angst, grote eenzaamheid, totale zinloosheid en waardeloosheid, die zelfs kunnen leiden tot het niet meer willen leven.

Religieuze of spirituele ervaringen kunnen samengaan met psychische ontwrichting en een emotionele of lichamelijke onbalans.

Het project Spiritualiteit in Balans heeft als hoofddoel om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een evenwichtige beleving van religie en spiritualiteit en het vinden van hun eigen weg daarin. Het project is gericht op integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven en heeft aandacht voor lijf en ziel en voor de omgang met anderen. Uitgangspunt is dat we hierin van elkaar kunnen leren omdat iedereen eigen ervaringen heeft en eigen wijsheid meebrengt.