WELKOM

Welkom op het platform ‘Spiritualiteit in Balans’. In de eerste plaats vind je hier een aanbod, inspiratie en informatie voor mensen met een bijzondere ervaring in een ‘andere staat van bewustzijn’. Ervaringen met een spirituele dimensie. Ervaringen die hebben gezorgd voor een afstand tot het aardse leven waarbij het ‘normaal’ dagdagelijks functioneren tijdelijk lastig en soms onmogelijk was, maar waar ook veel nieuws in is ontdekt. Of we nu spreken over een psychische ontwrichting of spirituele openbaring, ‘Spiritualiteit in Balans’ heeft o.a. tot doel te ondersteunen een evenwichtige omgang te vinden met deze ervaringen en de nieuwe ontdekkingen een gebalanceerde, verrijkende plek te geven in het dagelijks leven. Daarnaast kunnen de naasten en geïnteresseerde (zorg)professionals hier ook terecht om het begrip voor bijvoorbeeld de partner of cliënt te vergroten en hun kennis te verbreden. Openheid, uitwisseling, inzicht en wijsheid kunnen een bijdrage leveren aan herstel, balans en levensgeluk.

Ieder persoon ervaart spiritualiteit op een persoonlijke manier en identificeert zich daarbij in meer of mindere mate met een bepaalde religieuze of spirituele stroming. Misschien hebben we in onze jeugd al een vorm van spiritualiteit meegekregen die we zelf hebben voortgezet. Of is onze interesse pas later ontstaan door een besef dat er ‘meer’ is in het leven. Ook een ingrijpende levensgebeurtenis kan ons in contact brengen met de spirituele dimensie van het bestaan. En zo zijn er nog vele persoons afhankelijke manieren, zoals bv. psychedelica, diepe meditatie, een intense boswandeling of een spontane trigger die andere staten van bewustzijn kunnen aanraken.

Spiritualiteit is voor velen een bron van inspiratie in het dagelijks leven. We kunnen daarbij ervaringen hebben die we als zeer indrukwekkend ervaren. We ervaren bijvoorbeeld intense dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, met een spiritueel leraar of mogelijk met iets groots/heiligs te benoemen vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Misschien beleven we een volledig ‘in het nu zijn’, een ‘eenheid met alles’ of een betekenisvolle samenloop van omstandigheden (synchroniciteit). Deze ‘staten van zijn’ worden ook vaak in hetzelfde moment ervaren en versterken elkaar dan meestal in intensiteit.

Spirituele ervaringen kunnen ons herinneren aan een diepere werkelijkheid dan alleen de aardse. Het kan echter een uitdaging zijn om in onze ervaringen en interpretaties daarover waarachtigheid te onderscheiden van eigen inbeeldingen. We verliezen bijvoorbeeld het onderscheid tussen synchroniciteit en gewone toevalligheden uit het oog en zien (ook) betekenisvolle samenhang waar deze niet is. Echter wat vanuit het persoonlijk gezichtspunt voor de ene persoon kloppend is, kan voor de ander waanzin zijn, en andersom. Daar zit tussen de spirituele en aardse dimensies ruimte voor ontdekking en het vinden van een gezonde balans.

Het afdrijven van het aardse tijdens de spirituele ervaringen, kan zowel tot euforische als pijnlijke gevoelens leiden. Gevoelens van grootsheid kunnen ons ervan overtuigen dat we een belangrijk (spiritueel) persoon zijn, bijvoorbeeld een identificatie met een bekende, mystieke persoonlijkheid of zelfs met het de algehele eenheid en bewustzijn. Door sommigen benoemd als het goddelijke. Een toenemend vermogen tot associëren, vergroot zelfvertrouwen en daadkracht kunnen ontaarden in grootse projecten en ideeën die onhaalbaar lijken. En dat in veel gevallen ook uiteindelijk blijken te zijn. Daarentegen zien sommigen een magisch licht schijnen door de gaatjes van deze grootsheid. Een licht waar een potentieel in zit en waar we weldegelijk wat mee mogen en kunnen. Een eerste stap in de richting van het volwassen worden van onze geest, zelfrealisatie of verlichting? Anderen zien het als een gevolg van een stoornis of ziekte en willen er niks meer over weten. Naast die grootsheid kunnen we aan de andere kant ervaringen hebben van sterke angst, grote eenzaamheid, zinloosheid en waardeloosheid. Vaak ontbreekt dan nog enig contact met het spirituele.

Naast emotionele en lichamelijke onbalans kunnen spirituele ervaringen leiden tot psychische ontwrichting. Dit kan leiden tot langere onderbrekingen van het dagelijks functioneren en eventueel tot opname in een psychiatrische instelling. Een diagnose of psychiatrisch label volgt in veel gevallen. De geestelijke gezondheidszorg, maar ook vele aanvullende/alternatieve therapieën of begeleidingen, bieden een breed pallet aan ondersteuning. Helaas bestaan er nog weinig, maar gelukkig steeds meer, omgevingen waar over de spirituele-psychische ervaringen kan worden gesproken en bezien op een manier waarin eigen betekenisgeving aandacht krijgt. Het bespreekbaar maken van deze betekenisgeving is vaak heel persoonlijk, intens en kan ook nog vaak verwarrend zijn. Geregeld zit er ook de angst achter om grip kwijt te raken of mogelijk zelfs terug te worden geworpen in ‘ellende’. Echter meer inzicht in, kennis over en delen van deze betekenisgeving en ervaringen zullen mede ervoor zorgen dat de skippybal die vaak onder water wordt gedrukt, minder snel op een willekeurig en ongewenst moment omhoog schiet. Maar rustig naar het oppervlak kan worden gebracht om daar aangekeken te worden en ermee te doen wat goed voelt. Dit platform heeft als doel middels een breed aanbod en “inspiratie & informatie” hier bij van waarde te zijn.