WELKOM

Welkom op de website ‘Spiritualiteit in Balans’. In de eerste plaats vind je hier een aanbod, inspiratie en informatie voor mensen met een bijzondere ervaring in een ‘andere staat van bewustzijn’. Ervaringen met een spirituele dimensie. Ervaringen die hebben gezorgd voor een afstand tot het aardse leven waarbij het ‘normaal’ dagdagelijks functioneren tijdelijk lastig en soms onmogelijk was, maar waar ook veel nieuws in is ontdekt. Of we nu spreken over een psychische ontwrichting of spirituele openbaring, ‘Spiritualiteit in Balans’ heeft o.a. tot doel te ondersteunen een evenwichtige omgang te vinden met deze ervaringen en de nieuwe ontdekkingen een gebalanceerde, verrijkende plek te geven in het dagelijks leven. Daarnaast kunnen de naasten en geïnteresseerde (zorg)professionals hier ook terecht om het begrip voor bijvoorbeeld de partner of cliënt te vergroten en hun kennis te verbreden. Openheid, uitwisseling, inzicht en wijsheid kunnen een bijdrage leveren aan herstel, balans en levensgeluk.

Ieder persoon ervaart spiritualiteit op een persoonlijke manier en identificeert zich daarbij in meer of mindere mate met een bepaalde religieuze of spirituele stroming. Misschien hebben we in onze jeugd al een vorm van spiritualiteit meegekregen die we zelf hebben voortgezet. Of is onze interesse pas later ontstaan door een besef dat er ‘meer’ is in het leven. Ook een ingrijpende levensgebeurtenis kan ons in contact brengen met de spirituele dimensie van het bestaan. En zo zijn er nog vele persoons afhankelijke manieren, zoals bv. psychedelica, diepe meditatie, een intense boswandeling, etc. die andere staten van bewustzijn kunnen aanraken.

Spiritualiteit is voor velen een bron van inspiratie in het dagelijks leven. We kunnen daarbij ervaringen hebben die we als zeer indrukwekkend ervaren. We ervaren bijvoorbeeld intense dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, een spiritueel leraar, iets groots of heiligs te benoemen vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Misschien beleven we een spirituele hergeboorte, een volledig ‘in het nu zijn’, eenheid met alles of een betekenisvolle samenloop van omstandigheden (synchroniciteit). 

Spirituele ervaringen kunnen ons herinneren aan een diepere werkelijkheid dan alleen de aardse. Het kan een uitdaging zijn om in onze ervaringen en interpretaties daarover waarachtigheid te onderscheiden van eigen inbeeldingen. Vanuit het perspectief van ons verleden kunnen we een open en objectieve houding missen en in verwarring raken over onze ervaringen. We verliezen bijvoorbeeld het onderscheid tussen synchroniciteit en gewone toevalligheden uit het oog en zien (ook) betekenisvolle samenhang waar deze niet is. Echter wat voor de ene persoon de waarheid is, kan voor de ander waanzin zijn en andersom. Daar zit tussen de spirituele en aardse dimensies ruimte voor ontdekking en het vinden van een gezonde balans.

Het afdrijven van het aardse tijdens de spirituele ervaringen, kan zowel tot euforische als pijnlijke gevoelens leiden. Gevoelens van grootsheid kunnen ons ervan overtuigen dat we een belangrijk (spiritueel) persoon zijn, bijvoorbeeld een identificatie met een bekende of mystieke persoonlijkheid. Een toenemend vermogen tot associëren, vergroot zelfvertrouwen en daadkracht kunnen ontaarden in grootse projecten en ideeën die onhaalbaar blijken. Daarentegen zien sommigen een magisch licht schijnen door de gaatjes van deze grootsheid. Een licht waar een potentieel in zit en waar we weldegelijk wat mee mogen en kunnen. Anderen zien het als een gevolg van een stoornis en willen er niks meer over weten. Andersom kunnen we ervaringen hebben van sterke angst, grote eenzaamheid, zinloosheid en waardeloosheid. Of we hebben een sterke overtuiging dat we gestraft worden, zijn verlaten door ‘ons geloof’, of dat we onder invloed staan van iets kwaadaardigs. Vaak ontbreekt dan nog enig contact met het spirituele.

Naast emotionele en lichamelijke onbalans kunnen spirituele ervaringen leiden tot psychische ontwrichting. Dit kan leiden tot langere onderbrekingen van het dagelijks functioneren en eventueel tot opname in een psychiatrische instelling. Een diagnose of psychiatrisch label volgt in veel gevallen. De geestelijke gezondheidszorg en diverse aanvullende/alternatieve initiatieven bieden een breed pallet aan ondersteuning. Helaas bestaan er nog weinig, maar gelukkig steeds meer, omgevingen waar over spirituele ervaringen kan worden gesproken op een manier waarin eigen betekenisgeving aandacht krijgt. Terwijl het juist de betekenisgeving is, die ertoe kan leiden dat we in een dergelijke situatie belanden én een weg kan zijn naar meer balans. Deze website probeert o.a. aan deze betekenisgeving invulling te geven en een podium te geven aan de waanzin en de zin van de ervaringen.