SPIRITUALITEIT, RELIGIE EN VERWARRING

Welkom op de website ‘Spiritualiteit in balans’. In de eerste plaats vind je hier aanbod, inspiratie & informatie voor mensen met een bijzondere ervaring van een ‘andere staat van bewustzijn’. Daarnaast kunnen hun naasten en geïnteresseerde zorgprofessionals hier ook terecht om het begrip van hun partner of cliënt te vergroten.

Deze website gaat over ervaringen die een spirituele dimensie in zich hadden, maar tevens hebben geleid tot verwarring en / of psychische, mentale ontwrichting. ‘Spiritualiteit in balans’ heeft o.a. tot doel om mensen te ondersteunen een evenwichtige omgang te vinden met hun spiritualiteit. Daarnaast staat de betekenisgeving die voortkomt uit deze ontwrichtende ervaringen in hun dagelijks leven centraal. Openheid, uitwisseling, kennis en inzicht kunnen een bijdrage leveren aan herstel, balans en levensgeluk.

Ieder persoon ervaart spiritualiteit op een persoonlijke manier en identificeert zich daarbij in meer of mindere mate met een bepaalde religieuze stroming 1. In ieder geval voelen velen van ons zich verbonden met een vorm van religie of spiritualiteit, volgens een internationaal onderzoek zo’n 84% van de wereldbevolking. Misschien hebben we in onze jeugd al een vorm van spiritualiteit meegekregen die we zelf hebben voortgezet. Of is onze interesse pas later ontstaan door een besef dat er ‘meer’ is in het leven. Ook een ingrijpende levensgebeurtenis kan ons in contact brengen met de spirituele dimensie van het bestaan.

Spiritualiteit is voor velen een bron van inspiratie in het dagelijks leven. We kunnen daarbij ervaringen hebben die we als zeer indrukwekkend ervaren. We ervaren bijvoorbeeld intense dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, een spiritueel leraar, iets groots of heiligs te benoemen vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Misschien beleven we een spirituele hergeboorte, een volledig ‘in het nu zijn’ of eenheid met alles. Ook kunnen we kundalini, betekenisvolle samenloop van omstandigheden (synchroniciteit) of een diep gevoel van vergeving of verzoening ervaren.

Spirituele ervaringen kunnen ons herinneren aan een diepere werkelijkheid dan alleen de aardse. Het kan een uitdaging zijn om in onze ervaringen en interpretaties daarover waarachtigheid te onderscheiden van eigen inbeeldingen. Vanuit het perspectief van ons verleden kunnen we een open en objectieve houding missen en in verwarring raken over onze ervaringen. We raken bijvoorbeeld het onderscheid tussen synchroniciteit en gewone toevalligheden uit het oog en zien (ook) betekenisvolle samenhang waar deze niet is.

Verwarring rondom spirituele ervaringen kan zowel tot euforische als pijnlijke gevoelens leiden. Gevoelens van grootsheid kunnen ons ervan overtuigen dat we een belangrijk spiritueel persoon zijn, bijvoorbeeld met Jezus of een andere mystieke persoonlijkheid. Een toenemend vermogen tot associëren, vergroot zelfvertrouwen en daadkracht kunnen ontaarden in grootse projecten en ideeën die onhaalbaar blijken. Andersom kunnen we ervaringen hebben van sterke angst, grote eenzaamheid, zinloosheid en waardeloosheid. Of we hebben een sterke overtuiging dat we gestraft worden, zijn verlaten door God of dat we onder invloed staan van iets kwaadaardigs.

Naast emotionele en lichamelijke onbalans kunnen spirituele ervaringen leiden tot psychische ontwrichting. Dit kan leiden tot langere onderbrekingen van het dagelijks functioneren en eventueel tot opname in een psychiatrische instelling. Helaas bestaan er weinig omgevingen waar over spirituele ervaringen kan worden gesproken op een manier waarin eigen betekenisgeving aandacht krijgt. Terwijl het juist de betekenisgeving is, die ertoe kan leiden dat we in een dergelijke situatie belanden. Deze website probeert o.a. aan deze betekenisgeving invulling te geven.

1) Waar we op deze website het begrip spiritualiteit gebruiken, kan naar eigen interpretatie ook het begrip religie worden gelezen en visa versa.