In gesprek over spiritualiteit

Eén op één gesprek

We gaan samen op persoonlijke ontdekking en verdieping naar de onbalans, zoektocht of vragen betreffende jouw spirituele ervaringen en integratie in je dagelijks leven. Middels ervaringswerk bieden wij een één op één luisterend oor en klankbord, waarbij respect, verbinding, vertrouwen en openheid centraal staan. De onderwerpen die we aanraken kunnen zeer uiteenlopend zijn en toegespitst op jouw wensen en behoeften. Ze kunnen betrekking hebben op zowel de periodes vóór, tijdens als ná de periode waarin ‘normaal’ functioneren lastig bleek. Veel voorkomende onderwerpen zijn:

  • (Spirituele) triggers
  • Betekenisgeving
  • Waanzin en waarheid
  • Communicatie met je omgeving. Met wie wel en wie niet. Wat vertel ik wel en wat vertel ik niet.
  • Hoe om te gaan met jouw (spirituele) onbalans
  • Integreren & balanceren van spiritualiteit, ervaringen en gevolgen in je dagelijkse leven
  • Ondanks je kwetsbaarheden én dankzij je kracht, samen op zoek naar de te zetten stappen voor een gelukkiger en gebalanceerd leven in alles wat het aardse en spirituele te bieden hebben.

Omdat we van mening zijn dat de naasten van essentiële waarde zijn voor begrip of als bakermat bieden wij ook de mogelijkheid aan om jouw naaste en eventueel een naaste van ons, aan te laten sluiten in een gesprek.

Locatie: Telefonisch, digitaal of op locatie in Maarssen (Utrecht). 

Kosten: Symbolisch bedrag van €15 per gesprek. Dit bedrag wordt besteed aan een goed doel dat een (aanvullend) herstel biedt, passend binnen de doelgroep en in het licht van ‘Spiritualiteit in Balans’. Kennismaking is vrij van kosten.

Voor meer informatie of interesse kun je contact opnemen.

Begeleiding: Reinier Hamming