Gespreksgroep Spiritualiteit en religie in balans

Gespreksgroep ‘Spiritualiteit en religie in balans’

In de vier-wekelijkse gespreksgroep ‘Spiritualiteit en religie in balans’ ga je in gesprek over de verwarring die op kan treden in relatie tot je spirituele of religieuze beleving. Gesprekken met ervaringsgenoten op dit vlak kunnen je helpen om spirituele balans te (her)vinden, terug te blikken op perioden waarin je de balans kwijt was en ervan te leren om de kans op toekomstige perioden te verminderen. We gaan in op vragen als:

  • Wat waren de aanleidingen voor – en de verwarrende elementen in – je perioden van spirituele dwaling / verwarring?
  • Hoe beschouwde je de wereld, anderen en jezelf en hoe kijk je daar achteraf naar?
  • Wat kun je leren van de inhoud van de gedachten en denkbeelden die je als verwarrend hebben ervaren?
  • Wat draagt bij aan je herstel van deze perioden?
  • Wat kun je praktisch doen om de kans op terugkeer van verwarring te voorkomen?

In de gespreksgroep stimuleren we elkaar om onze eigen antwoorden te vinden op deze en andere vragen. In het spiegelen van elkaar hebben we respect voor elkaars zienswijzen, meningen en religieuze of spirituele oriëntatie.

Deze groep is bedoeld voor mensen die een of meer perioden hebben meegemaakt die zij als verwarrend hebben ervaren en waarin spirituele of religieuze ervaringen of denkbeelden een rol speelden.

Data: start 22 augustus 2023, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, einde 9 januari 2024.
Indien vol dan start na de zomer van 2023 nog een tweede reeks, informatie volgt.
Tijden: 20:00 – 22.00 uur
Locatie: Maarssen (Utrecht)
Kosten: Symbolisch bedrag van €35 per reeks, wat wordt besteed aan een goed doel, dat een (aanvullend) herstel biedt passend binnen de doelgroep en in het licht van ‘Spiritualiteit in balans’.
Meer informatie: je kunt contact opnemen middels het contactformulier.
Begeleiding: Reinier Hamming