Gespreksgroep Spiritualiteit en religie in balans

Gespreksgroep

In de vier-wekelijkse gespreksgroep gaan we in gesprek over de verwarring en ontdekkingen die kunnen ontstaan in relatie tot onze spirituele beleving. Gesprekken met ervaringsgenoten op dit vlak kunnen je helpen om balans te (her)vinden, terug te blikken op perioden waarin we de balans kwijt waren en ervan te leren om de kans op toekomstige perioden te verminderen. We gaan in op vragen als:

  • Wat waren de aanleidingen voor – en de verwarrende elementen in – je perioden van spirituele onbalans?
  • Hoe beschouwde je de wereld, anderen en jezelf en hoe kijk je daar achteraf naar?
  • Wat kun je leren van de inhoud van de gedachten en denkbeelden die je als verwarrend hebt ervaren?
  • Wat draagt bij aan je herstel van deze perioden?
  • Wat kun je praktisch doen om de kans op terugkeer van verwarring te verkleinen?
  • Welke positieve elementen en richting kan je halen uit je ervaringen?

In de gespreksgroep stimuleren we elkaar om onze eigen antwoorden te vinden op deze en andere vragen. In het spiegelen van elkaar hebben we respect voor elkaars zienswijzen, meningen en religieuze of spirituele oriëntatie.

Deze groep is bedoeld voor mensen die een of meer perioden hebben meegemaakt waarin het ‘normaal’ dagelijks functioneren lastig was, maar ook een spirituele dimensie en denkbeelden zich sterk voordeden.

Data: 6 data, start nader te bepalen.
Tijden: 20:00 – 22.00 uur
Locatie: Maarssen (Utrecht)
Meer informatie: je kunt contact opnemen of interesse kenbaar maken middels het contactformulier.
Begeleiding: Reinier Hamming