Ervaringsdeskundig spreker

Voor o.a. congressen, (personeels)bijeenkomsten en cursussen in bijvoorbeeld (GGZ of alternatieve / aanvullende) -zorginstellingen of aanverwante bedrijven, kunt u een ervaren spreker van ‘Spiritualiteit in balans’ inschakelen. Een ervaringsverhaal, inzichten, ontdekkingen, zienswijze, spiritualiteit en betekenisgeving toegespitst op het onderwerp van jouw event. Raakvlakken met deze site en met één of meerdere onderwerpen als: spiritualiteit, zingeving, manieën & psychoses, ondersteuning, taboe doorbreken, waan of waardevol, psychedelica, eenheidservaringen of andere staten van bewustzijn.

Kosten: In onderling overleg. Opbrengst wordt besteed aan een goed doel, dat een (aanvullend) herstel biedt passend binnen de doelgroep en in het licht van ‘Spiritualiteit in balans’.
Meer informatie: je kunt contact opnemen middels het contactformulier.
Meer over Reinier Hamming