In gesprek over spiritualiteit

Ervaringsdeskundig spreker

Voor o.a. congressen, (personeels)bijeenkomsten en cursussen in bijvoorbeeld (GGZ of alternatieve / aanvullende) -zorginstellingen of aanverwante bedrijven, kunt u een spreker van ‘Spiritualiteit in Balans’ inschakelen. Een ervaringsverhaal, inzichten, ontdekkingen, zienswijze, spiritualiteit of betekenisgeving toegespitst op het onderwerp van jouw event. Raakvlakken met deze site of met één of meerdere onderwerpen als: spiritualiteit, zingeving, manieën & psychoses, depressies, ondersteuning, taboe doorbreken, zin of waanzin, psychedelica, eenheidservaringen of andere staten van bewustzijn.

Kosten: In onderling overleg. Opbrengst wordt besteed aan een goed doel, dat een (aanvullend) herstel biedt passend binnen de doelgroep en in het licht van ‘Spiritualiteit in Balans’. Kennismaking is vrij van kosten.
Meer informatie of interesse: je kunt contact opnemen middels het contactformulier.
Meer over Reinier Hamming