Edwin Reurings

Edwin Reurings

Ik was begin twintig toen ik voor het eerst interesse kreeg in spiritualiteit in de vorm van spirituele boeken, yoga en meditatie. Daarmee opende zich een compleet nieuwe wereld voor mij. Als student informatica en kennistechnologie had ik vooral mijn rationele kant ontwikkeld. Nu kwam ik meer in contact met mijn gevoelens en intuïtie. Ik onderzocht mijn christelijke wortels in boeken en beoefende daarnaast diverse vormen van yoga en meditatie.

De spirituele activiteiten leidden tot een periode van veelvuldige synchroniciteit en kundalini-ervaringen waarbij ik me intens verbonden voelde met mijn hart, Jezus en met andere mensen. Ik verlangde er sterk naar om mijzelf over te geven aan Goddelijke leiding (Liefde) en de wereld te verzaken. Daarnaast was ik het einde van een liefdesrelatie aan het verwerken. Ik sliep langere periode beperkt, verloor de balans met mijn aardse zelf en dit alles leidde tot verwarrende ervaringen. Door deze ervaringen sloot ik mijzelf af voor spirituele verbinding.

Een zeer donkere periode volgde. Ik raakte mijn baan kwijt, was spiritueel de weg kwijt, voelde me alleen en door God verlaten. Via een yogacontact hoorde ik over een man in India die zei dat hij één was met het Goddelijke. Ik las vele wonderlijke verhalen over hem en ik kreeg hoop dat hij me spiritueel weer op de juiste weg zou kunnen helpen. Ik bezocht hem verschillende keren in India, maar voelde mij nog steeds in verwarring over mijn ervaringen. Deze tijd leerde me wel hoe belangrijk gelijkwaardigheid voor mij is in de omgang met een spiritueel leraar.

Ik kon mijn eerdere ervaringen van Liefde niet vergeten. Ik wíst dat er een Bron van liefde bestond die onvoorwaardelijk is en die in mij en door mij heen kon werken. Ik wist ook dat de potentie van de mens zoveel groter is dan wat ik ooit dacht en dat mijn identiteit niet beperkt is tot mijn lichaam. Ik kon dit alles echter lange tijd niet meer ervaren en dat frustreerde me zeer. Ik bleef zoeken naar wegen om mijzelf weer te openen voor Liefde.

In 1998 vond ik Een Cursus in Wonderen en maakte later rondom dit boek verbinding met andere studenten. Het boek landde steeds dieper in mijn hart. Tot 2003 werkte ik in diverse rollen binnen het ICT-werkveld, waaronder die van docent. Mijn ervaringen met de Cursus, mijn verlangen om deze te delen en de energie die ik kreeg van het werken met groepen leidden tot een beslissing om het roer om te gooien in mijn werk. Ik volgde een jaaropleiding tot trainer en coach bij Blankestijn & Partners.

Ik startte Groeiedag training & coaching en gaf een aantal jaar workshops en trainingen rondom het thema ‘spreken voor groepen’ en later ook ‘geweldloze communicatie’. Naast het bestuderen van Een Cursus in Wonderen bezocht ik leraren op het gebied van non-dualiteit waaronder Gangaji en beoefende ik het meditatief Zelfonderzoek van Ramana Maharshi.

Spirituele ontwikkeling kan met perioden van verwarring gepaard gaan, zo heb ik ervaren. Spirituele beoefening zoals meditatie kan de beoefenaar voorbij de grenzen van het rationele denken brengen. Dit vraagt een zekere overgave aan het onbekende. In de non-duale bewustzijnsruimte voorbij het denken kan een nieuwe realiteit worden ervaren die haaks staat op het ‘aardse’, duale perspectief. Het tegelijkertijd ervaren van beide realiteiten kan erg verwarrend zijn, zo ervoer ik in sommige perioden.

Na zo’n periode ontdekte ik hoe dun de lijn is tussen spirituele verwarring en sommige psychopathologische classificaties. Een fenomeen als bijvoorbeeld synchroniciteit wordt psychopathologisch nog wel eens geduid als betrekkingswaan. Ik koos ervoor om mijn ervaringen met ‘verwarrende zijpaden’ van mijn spirituele weg te zien als een leerproces waarin het vallen en opstaan mij kan leren om beter onderscheid te maken tussen heilzame en verwarrende elementen in mijn (trans)persoonlijke ontwikkeling.

In de afgelopen jaren heb ik mijn inzichten gedeeld op enkele symposia en congressen. Ik nam mede initiatief tot het project Spiritualiteit in Balans. Dit project wil mensen meer inzicht laten vinden rondom de verwarring die op kan treden door interpretaties van spirituele ervaringen. Vanuit Groeiedag werkte ik de afgelopen jaren in opdracht van GGZ-instellingen en herstelgerichte organisaties. Ik begeleidde groepen rondom de thema’s ‘begeleiden van groepen’ en ’tevredenheid in het dagelijks leven’. Ik volgde een opleiding non-duale coaching en therapie.

Met Herinner Liefde deel ik mijn passie voor ‘Een cursus in wonderen’ en het meditatief Zelfonderzoek. Naast mijn werk geniet ik van het beoefenen van improvisatietheater, zang, gitaar en zeilen.

Contact | LinkedIn profiel