BEGELEIDING

De cursus zal in principe gegeven worden door een tweetal trainers. In GGZ-instellingen bestaat de begeleiding uit één ervaringsdeskundige trainer en een trainer met een achtergrond als GGZ-professional (bijvoorbeeld geestelijke verzorger, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of psycholoog). In herstelacademies wordt de cursus door twee ervaringsdeskundige trainers begeleid. Bij de cursussen met een open inschrijving zijn beide typen trainersduo’s mogelijk. 

Trainers die al in dienstverband bij de deelnemende organisaties werkzaam zijn, zijn voor de hand liggende kandidaten om als trainer deze cursus te geven. Van de deelnemende organisaties wordt gevraagd om voor hen de nodige uren vrij te maken voor het voorbereiden en geven van de cursus.

Trainers die niet werkzaam zijn bij een organisatie maar wel over een passende achtergrond als trainer beschikken, kunnen ook trainer worden op vrijwillige of zelfstandige basis. Van alle trainers wordt verwacht dat zij een vijfdaagse train-de-trainer cursus volgen en 4 keer per jaar een intervisiebijeenkomst van 2 uur bijwonen. Van ervaringsdeskundige trainers wordt o.a. verwacht dat zij de cursus eerst zelf volgen als cursist.

Heb je interesse om deze cursus (mede) te begeleiden? Als je de behoeftenpeiling invult, dan houden we je op de hoogte!