PLANNING

De globale tijdsplanning van het project ziet er als volgt uit. In het kader van kennisdeling en promotie van het project staan op korte termijn verder enkele activiteiten gepland in de agenda.

Fase 1: 4 maanden

 • ontwikkelen 2 cursusvarianten incl. cursusprogramma’s en werkboeken voor cursisten
 • feedback geven op cursusvarianten door klankbordgroep
 • werven cursisten fase 2

Fase 2: 4 maanden

 • geven 1 cursusvariant bipolaire aandoening bij Altrecht Bipolair
 • geven 1 cursusvariant psychosegevoeligheid bij ENIK
 • feedback geven op cursusvarianten door klankbordgroep
 • werven cursisten fase 3

Fase 3: 4 maanden

 • aanbieden 1 cursusvariant bipolaire aandoening bij Altrecht Bipolair
 • aanbieden 1 open cursusvariant psychosegevoeligheid door landelijke werving
 • feedback geven op cursusvarianten door klankbordgroep
 • starten met activiteiten voor structurele inbedding van cursusvarianten bij GGZ-instellingen en herstelacademies

Fase 4: 6 maanden

 • ontwikkeling van trainershandboek met best practices
 • opleiden van trainers
 • verdere activiteiten ontplooien voor structurele inbedding, bijv. presenteren resultaten

Fase 5: Onbepaalde duur

 • ‘Uitrol’ van de cursussen bij herstelacademies en GGZ-instellingen. 
  De volgende organisaties hebben aangegeven interesse te hebben in een samenwerking in deze fase: ENIK, Altrecht Bipolair, RCO de Hoofdzaak, Parnassiagroep, GGZ Noord-Holland-Noord, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Kenniscentrum Phrenos.