AGENDA

De onderstaande activiteiten staan gepland in het kader van kennisdeling en promotie van het project.

Interesse in een workshop of lezing voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op.

10 februari ’21

Workshops werkplaatsevent ‘Het kompas tussen keukentafel en kantoor’ – Hogeschool Viaa

Tussen hemel en hel, religieuze en spirituele ervaringen en de bipolaire stoornis
In haar onderzoek naar religieuze en spirituele ervaringen bij mensen met een bipolaire aandoening vond Eva Ouwehand verschillende soorten ervaringen en ook verschillende manieren om met die ervaringen om te gaan. In deze workshop worden resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. De vraag of het mogelijk is om pathologie en authentieke spiritualiteit strikt te scheiden en wat mensen met een psychiatrische aandoening verwachten van behandelaars wordt besproken.

Spiritualiteit in balans
Tijdens deze workshop staat de relatie tussen religie / spiritualiteit en psychische klachten centraal. Ervaringsdeskundig trainer Edwin Reurings zal ingaan op vragen als: wat zijn authentieke religieuze / spirituele ervaringen en hoe kunnen deze worden onderscheiden van de symptomen van psychische stoornissen? Welke valkuilen zijn verbonden aan religieuze en spirituele ontwikkeling en hoe kunnen religie en spiritualiteit bijdragen aan herstel en levensgeluk?

23 februari ’21

Webinar ‘Bipolariteit vanuit energetisch perspectief’ – plusminus

Binnen de reguliere GGZ gaat het veelal om pillen en praten. Het kan interessant zijn om op zoek te gaan naar complementaire therapieën om beter in balans te komen. Er is op dit gebied veel te ontdekken. Energetische therapieën nemen onder de complementaire therapieën een bijzondere plaats in. Vanuit een aanvullend wereldbeeld, waarin een niet-materiële werkelijkheid een rol speelt, is bipolariteit inzichtelijk te maken. Aspecten als trauma en spiritualiteit spelen hierbij een rol, naast de klassieke inzichten rondom fysieke en sociale factoren. Niet alles is goud wat er blinkt: energetische therapieën kunnen ondersteunen bij herstel, meer balans brengen en helpen inzichten op te doen. Het kan echter bij verkeerd gebruik ook misgaan.

In dit webinar kijken we naar de energetische visie op bipolariteit, de behandeling en tips om thuis toe te passen. Het webinar wordt verzorgd door Merel de Waard. Zij heeft een praktijk voor natuurgeneeskunde in Utrecht en heeft veel kennis van psychosegevoeligheid.

Deelnemers aan het webinar loggen vanuit hun eigen omgeving in. Deelnemers worden van harte aangemoedigd om tijdens het webinar vragen te stellen. Je kunt het webinar volgen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/88033294647

Wanneer: 23 februari van 19.00 tot 20.30 uur

26 maart ’21

Webinar ‘Wanen’ – Psychiatrie en filosofie

Vrijdag 26 maart, van 15.00 tot 16.30 geven twee ervaringsdeskundige schrijvers, Berry Vorstenbosch en Robert Swier, presentaties over psychose, mystiek en religie, en gaan in gesprek met geestelijk verzorger Eva Ouwehand en psychiater Alan Ralston.

20 mei ’21
19.00 – 21.00 uur

Webinar ‘Bipolariteit vanuit spiritueel perspectief’ – plusminus

Relatief veel mensen met een bipolaire diagnose hebben ervaringen van religieuze of spirituele aard. Zelfs mensen die zich nog nooit hebben bezighouden met religie of spiritualiteit kunnen deze ervaringen hebben.  

Zij maken bijvoorbeeld een samenloop van gebeurtenissen mee die voor hen bijzonder en betekenisvol is, een synchroniciteit. Of ze voelen intense dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, het Universum of God. Aan de andere kant kunnen mensen in samenhang met hun religieuze of spirituele beleving ook pijnlijke ervaringen hebben van sterke angst, grote eenzaamheid, totale zinloosheid en waardeloosheid, die zelfs kunnen leiden tot het niet meer willen leven.

Religieuze of spirituele ervaringen kunnen samengaan met psychische ontwrichting en een emotionele of lichamelijke onbalans. Sterke gevoelens van verbondenheid met het universum kunnen bijvoorbeeld leiden tot grenzeloos gedrag. Ook het overmatig zien en volgen van ‘tekens’ kan leiden tot beslissingen en gedragingen die de positieve omgang met anderen en het persoonlijk functioneren in de weg staan.

Veel van dergelijke ervaringen vertonen overeenkomsten met de kenmerken van manische of depressieve episoden van de bipolaire stoornis. In dit webinar kijken we naar deze overeenkomsten en bespreken we hoe authentieke spirituele of religieuze ervaringen kunnen worden onderscheiden van de verwarring die hiermee gepaard kan gaan.

Edwin Reurings is ervaringsdeskundige op het gebied van religie en spiritualiteit en de verwarring die hierbij op kan treden. Hij heeft ervaring met zowel reguliere als alternatieve zienswijzen op dit vlak.

Dit webinar heeft inmiddels plaatsgevonden en is te bekijken via onderstaande link.

30 september ’21

Workshop over zingeving / spiritualiteit op het Nationale Psychose Congres ’21

Tijdens deze workshop staat de relatie tussen spiritualiteit en psychische klachten centraal. Eva Ouwehand en Edwin Reurings gaan in op vragen als:

  • wat zijn authentiek religieuze ervaringen en kunnen deze worden onderscheiden van symptomen van psychische stoornissen?
  • Welke plek heeft spiritualiteit in de geestelijke gezondheidszorg?
  • Hoe kan spiritualiteit het herstelproces ondersteunen?