AGENDA

Interesse in een workshop of lezing voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op. 

14 juli, 2022

Klinische les over spirituele beleving, Mentrum, Kliniek Nieuwe Meer HIC (Amsterdam)

vierwekelijks

Gespreksgroep ‘Spiritualiteit en religie in balans’ (Haarlem)
In de vier-wekelijkse gespreksgroep ‘Spiritualiteit en religie in balans’ gaan we in gesprek over de verwarring die op kan treden in relatie tot onze spirituele of religieuze beleving. Gesprekken met ervaringsgenoten op dit vlak kunnen ons helpen om spirituele balans te (her)vinden, terug te blikken op perioden waarin we de balans kwijt waren en ervan te leren om de kans op toekomstige perioden te verminderen.

Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door Edwin Reurings en een co-begeleider.

Archief

9 januari ’22

Bijeenkomst ‘Liefde onderweg’
Spirituele of religieuze ervaringen zijn in essentie ervaringen van liefde. Vanuit liefde kunnen we in de interpretatie van onze ervaringen onderscheid maken tussen waarachtigheid en illusie. We beschouwen daarbij onder meer innerlijke vrede, kracht, vreugde, gelijkwaardigheid en verbinding als aspecten van liefde.

In de bijeenkomst ‘Onderweg naar Liefde’ gaan we in gesprek over de interpretatie van onze ervaringen, voor meer helderheid en balans in onze spirituele beleving.

Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door Edwin Reurings.

30 september ’21

Workshop over zingeving / spiritualiteit op het Nationale Psychose Congres ’21

Tijdens deze workshop staat de relatie tussen spiritualiteit en psychische klachten centraal. Eva Ouwehand en Edwin Reurings gaan in op vragen als:

  • wat zijn authentieke religieuze ervaringen en kunnen deze worden onderscheiden van symptomen van psychiatrische diagnoses?
  • Welke plek heeft spiritualiteit in de geestelijke gezondheidszorg?
  • Hoe kan spiritualiteit het herstelproces ondersteunen? 

20 mei ’21
19.00 – 21.00 uur

Webinar ‘Bipolariteit vanuit spiritueel perspectief’ – plusminus

Relatief veel mensen met een bipolaire diagnose hebben ervaringen van religieuze of spirituele aard. Zelfs mensen die zich nog nooit hebben bezighouden met religie of spiritualiteit kunnen deze ervaringen hebben.

Zij maken bijvoorbeeld een samenloop van gebeurtenissen mee die voor hen bijzonder en betekenisvol is, een synchroniciteit. Of ze voelen intense dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, het Universum of God. Aan de andere kant kunnen mensen in samenhang met hun religieuze of spirituele beleving ook pijnlijke ervaringen hebben van sterke angst, grote eenzaamheid, totale zinloosheid en waardeloosheid, die zelfs kunnen leiden tot het niet meer willen leven.

Religieuze of spirituele ervaringen kunnen samengaan met psychische ontwrichting en een emotionele of lichamelijke onbalans. Sterke gevoelens van verbondenheid met het universum kunnen bijvoorbeeld leiden tot grenzeloos gedrag. Ook het overmatig zien en volgen van ’tekens’ kan leiden tot beslissingen en gedragingen die de positieve omgang met anderen en het persoonlijk functioneren in de weg staan. Veel van dergelijke ervaringen vertonen overeenkomsten met de kenmerken van manische of depressieve episoden van de bipolaire stoornis.

In dit webinar door Edwin Reurings kijken we naar deze overeenkomsten en bespreken we hoe authentieke spirituele of religieuze ervaringen kunnen worden onderscheiden van de verwarring die hiermee gepaard kan gaan.

26 maart ’21

Webinar ‘Wanen’ – Psychiatrie en filosofie

Vrijdag 26 maart, van 15.00 tot 16.30 geven twee ervaringsdeskundige schrijvers, Berry Vorstenbosch en Robert Swier, presentaties over psychose, mystiek en religie, en gaan in gesprek met geestelijk verzorger Eva Ouwehand en psychiater Alan Ralston.

10 februari ’21

Workshops werkplaatsevent ‘Het kompas tussen keukentafel en kantoor’, Hogeschool Viaa

Tussen hemel en hel, religieuze en spirituele ervaringen en de bipolaire stoornis
In haar onderzoek naar religieuze en spirituele ervaringen bij mensen met een bipolaire aandoening vond Eva Ouwehand verschillende soorten ervaringen en ook verschillende manieren om met die ervaringen om te gaan. In deze workshop worden resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. De vraag of het mogelijk is om pathologie en authentieke spiritualiteit strikt te scheiden en wat mensen met een psychiatrische aandoening verwachten van behandelaars wordt besproken.

Spiritualiteit in balans
Tijdens deze workshop staat de relatie tussen religie / spiritualiteit en psychische klachten centraal. Edwin Reurings zal ingaan op vragen als: wat zijn authentieke religieuze / spirituele ervaringen en hoe kan de interpretatie daarvan leiden tot psychische verwarring?